Értékrend

A CHEMITECHNIK PHARMA Kft.-nek alapítási körülményeiből és küldetéséből adódóan sajátos és egyedi értékrendje van, amely meghatározza a legfontosabb magatartási és tevékenységi szabályokat is.
Az elvárt és kialakított értékrend rögzítésével a CHEMITECHNIK PHARMA Kft. meghatározta a partnerektől, munkatársaktól elvárható magatartást, a CHEMITECHNIK PHARMA Kft. céljainak és minőségszemléletének megfelelő cselekvés normáit.

Az értékrend alapelvei:

  1. Szakszerűség, minőség, bizalom.
  2. Elkötelezett, kiegyensúlyozott együttműködés a munkatársak között és együttműködés a CHEMITECHNIK PHARMA Kft. ügyfeleivel.
  3. Törvényesség, a mindenkor hatályos állami, jogi rendelkezések, szabályok betartása, a külső és egyéb belső utasítások lehető legnagyobb körültekintéssel való alkalmazása.
  4. Folyamatos fejlesztés és fejlődés, a kiválóságra való törekvés, a munkatársak személyes képességeinek tudatos fejlesztésével és újabb módszerek, technikák alkalmazásával.
  5. Emberhez méltó környezet biztosítása, a környezetet védő tevékenységek támogatása, azok kezdeményezése.
  6. Az egyén adottságai és a feladat jellege közötti összhang biztosítása, a legmegfelelőbb erőforrás kiválasztása és mozgósítása a feladat megoldására, rugalmas munkacsoportok kialakítása és projektmunka.
  7. Korszerű számítástechnika (hardver, szoftver) alkalmazása.
  8. Az egészség- és munkavédelem mind magasabb szintű elvárásainak előtérbe helyezése és a CHEMITECHNIK PHARMA Kft. ilyen irányú intézkedéseinek az ISO 9001 nemzetközi szabvány követelményei szerint kialakított minőségirányítási rendszerbe való beépítése.