Rólunk

Történet

Társaságunkat a Richter Gedeon Rt. és a Chemitechnik Vegyipari Fejlesztő és Tervező Kft. alapította 1994 januárjában. Szervezetünk magját a Richter Gedeon Rt.-ből kivált akkori Üzemfejlesztési Főosztály alkotta, a maga harminc éves gyógyszeripari tapasztalatával.

Társaságunknak – a gyógyszeripar mellett – tradicionális profilja létesítmények tervezése és kivitelezése a vegyipar és az élelmiszeripar területén. Az utóbbi néhány évben egyre szigorodó előírások miatt, a környezetvédelmi beruházási profil is megerősödött.


Küldetés

Tevékenységünk során komplex mérnöki (engineering) szolgáltatást nyújtunk a vegyipar, a gyógyszeripar és az élelmiszeripar területén működő vállalatoknak. Átfogó műszaki és vállalkozói feladatokat oldunk meg, – egyedülálló előnyöket kínálva megrendelőinek.
A többségi tulajdonossal, a Richter Gedeon NyRt-vel több évtizedes kapcsolat és közös fejlesztések alapján a CHEMITECHNIK PHARMA Kft. az iparág legjobb mérnöki irodájává kíván fejlődni a hazai piacon.
Ezen indíttatásból ered a CHEMITECHNIK PHARMA Kft. munkakultúrája, filozófiája és a jelen, meghirdetett minőségpolitikája.


Jövőkép

A magyarországi vegyipari, gyógyszeripari és élelmiszeripari vállalkozások fejlődéséből, az Európai Uniós, környezetvédelmi rendelkezésekből és elvárásokból adódóan, a tartós partnerkapcsolataink következtében a CHEMITECHNIK PHARMA Kft. több éve meghatározó szereplője a hazai műszaki tervezői és géptervezői tevékenységeknek.
Építészeti, épületgépészeti, technológiai, géptervezési, irányítástechnikai, környezetvédelmi és infrastrukturális területeken elismert hazai tervezők, vállalkozók maradunk.
Nemcsak Megrendelőink tartoznak a magyarországi vezető cégek közé, hanem mi magunk is köztük akarunk maradni.
A jelenlegi piac megtartása mellett tevékenységbővítést végzünk, amelynek alapja az egyedi fejlesztések a megrendelők bevonásával és így a több lábon állás.
Olyan rugalmas üzletpolitikát alkalmazunk, amelyben képzett szakember gárdánk képes a többségi tulajdonos megrendelésein kívül az új üzleti partnereket is kiszolgálni. Munkakultúránkat, irányítási–működési módszereinket olyan minőségszemléletre építjük, amelyben alkalmazzuk a nemzetközi és hazai gyakorlatban is elterjedt, szabványos minőségirányítási rendszert és a korszerű menedzsment gyakorlatot.


Értékrend

A CHEMITECHNIK PHARMA Kft.-nek alapítási körülményeiből és küldetéséből adódóan sajátos és egyedi értékrendje van, amely meghatározza a legfontosabb magatartási és tevékenységi szabályokat is.
Az elvárt és kialakított értékrend rögzítésével a CHEMITECHNIK PHARMA Kft. meghatározta a partnerektől, munkatársaktól elvárható magatartást, a CHEMITECHNIK PHARMA Kft. céljainak és minőségszemléletének megfelelő cselekvés normáit.

Az értékrend alapelvei:

 1. Szakszerűség, minőség, bizalom.
 2. Elkötelezett, kiegyensúlyozott együttműködés a munkatársak között és együttműködés a CHEMITECHNIK PHARMA Kft. ügyfeleivel.
 3. Törvényesség, a mindenkor hatályos állami, jogi rendelkezések, szabályok betartása, a külső és egyéb belső utasítások lehető legnagyobb körültekintéssel való alkalmazása.
 4. Folyamatos fejlesztés és fejlődés, a kiválóságra való törekvés, a munkatársak személyes képességeinek tudatos fejlesztésével és újabb módszerek, technikák alkalmazásával.
 5. Emberhez méltó környezet biztosítása, a környezetet védő tevékenységek támogatása, azok kezdeményezése.
 6. Az egyén adottságai és a feladat jellege közötti összhang biztosítása, a legmegfelelőbb erőforrás kiválasztása és mozgósítása a feladat megoldására, rugalmas munkacsoportok kialakítása és projektmunka.
 7. Korszerű számítástechnika (hardver, szoftver) alkalmazása.
 8. Az egészség- és munkavédelem mind magasabb szintű elvárásainak előtérbe helyezése és a CHEMITECHNIK PHARMA Kft. ilyen irányú intézkedéseinek az ISO 9001 nemzetközi szabvány követelményei szerint kialakított minőségirányítási rendszerbe való beépítése.

Projekt orientáltság

A CHEMITECHNIK PHARMA KFT. minden dolgozója a projektek sikeres megvalósításáért dolgozik.


Minőségpolitikánk

A CHEMITECHNIK PHARMA Kft. vezetősége és munkatársai – összhangban a küldetés nyilatkozatukban foglaltakkal és értékrendjük alapelveivel – kinyilvánítják elkötelezettségüket egy korszerű minőségirányítási rendszer alkalmazása mellett.
Ez a rendszer magában foglalja a tevékenységek irányítását és folyamatos fejlesztését a megrendelők és partnerek, a munkatársak, valamint a szervezet tulajdonosai megelégedettségének fenntartása és fokozása érdekében.

A szervezet legfőbb minőségügyi alapértékei:

 1. Magas szakmai ismeretekkel és kiemelkedő emberi tulajdonságokkal rendelkező munkatársak alkalmazása, és a szervezetbe történő integrálása a tevékenységek hatékony, ügyfélközpontú, folyamatszemléletű végzése érdekében.
 2. Az erőforrások optimális kihasználása a folyamatok állandó figyelemmel kísérésével, és a tényeken alapuló döntéshozatallal.
 3. Kölcsönösen előnyös, hosszú távú partneri kapcsolatok kiépítése és fenntartása a speciális beszállítóinkkal és az alvállalkozóinkkal.
 4. Rugalmas team munka, projektekben végzett tevékenységek, a feladatok magasabb szintű ellátása érdekében.
 5. A folyamatos fejlődést biztosító módszerek kutatása, az összehasonlításos módszereken alapuló legjobb gyakorlat megkeresése, honosítása.

A minőségpolitika deklarálásával a CHEMITECHNIK PHARMA Kft. vezetősége kinyilvánítja felelősségét és szándékát, hogy a saját minőségirányítási rendszerét tanúsíttatja, és a tanúsított rendszer szerinti működést fenntartja, a tapasztalatokat és eredményeket folyamatosan értékeli, fejleszti.


ISO 9001

Az elismert hazai színvonalon túlmenően a nemzetközi normák meghonosítását tűztük ki célul. Feladatainkat a nemzetközi minőségbiztosítási rendszerben megfogalmazott irányelvek tartalmi és formai keretei között oldjuk meg.
Társaságunk 1996 óta az ISO 9001 szabvány alapján működtetett minőségirányítási rendszer szerint tevékenykedik. Többszöri megújítási és kiterjesztési audit után, jelenleg a legmodernebb, vevőközpontú ISO 9001 szabvány szerint irányítjuk folyamatainkat.